Адидас

Адидас  „Адидас“ АД (adidas AD) е германска компания. Тя е най-големият в света производител на спортни стоки. Седалището на фирмата